ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ GV

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ SERTON

ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ CAROL

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ HOBBY KAI IZZY ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΓΟΤΟΜΗΧΑΝΗ   GELATERIA

Αποσπώµενο µπολ χωριτηκότητας 1.0lt
∆ιαφανές καπάκι µε πρακτικό στόµιο για άµεση προσθήκη υλικών στο µπολ
Πλήκτρο λειτουργελιας Οn/Off